โทรฟรี1800-22-9888 เฉพาะเบอร์พื้นฐาน เวลาทำการ 8:00-17:00 น.
ตำแหน่งงาน: ที่ต้องการ

ลงประกาศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

พนักงานขาย (แผนกวิ่งต่างจังหวัด, แผนกวิ่งกรุงเทพ/ปริมณฑล)
คุณสมบัติผู้สมัคร:
• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
• แผนกวิ่งต่างจังหวัด, วิ่งปริมณฑล ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ (ทำงานโดยใช้รถยนต์ของบริษัท)
• แผนกวิ่งกรุงเทพ ต้องมีรถจักรยายนต์ส่วนตัว
• เก่งคณิตศาสตร์ และศิลปะการพูด
• มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน 2 คน


© 2000-2008 RUNG SAENG BATTERY CO., LTD. . All rights reserved
rsb_career@rsbattery.com