โทรฟรี1800-22-9888 เฉพาะเบอร์พื้นฐาน เวลาทำการ 8:00-17:00 น.
 
 
1 จะมีวิธีดูตำแหน่งที่ตั้งของแบตเตอรี่ในรถของตนเองอย่างไร

          ดูจากคู่มือรถยนต์หรือตรวจเช็คด้วยตัวเองว่าแบตเตอรี่วางตรงตำแหน่ง
   ตรงจุดไหนเพราะแบตเตอรี่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการจุดสตาร์ทรถยนต์    
   อีกทั้งต้องคอยดูแลรักษาอีกด้วย

2. จะดูรุ่นของแบตเตอรี่ดูที่ไหน อย่างไร


          ให้สังเกตจากบนฝาเปลือกแบตเตอรี่จะพิมพ์อักษรตัวนูน หรือใช้สติกเกอร์
    ปิดบนฝาเปลือกแบตเตอรี่

3. เบอร์ขนาดเปลือกแบตเตอรี่ดูที่ไหน อย่างไร


          ดูจากคู่มือรถยนต์ จากอักษรตัวนูนที่พิมพ์บนฝาเปลือกแบตเตอรี่ หรือใช้
   ไม้บรรทัดวัดส่วนสูง ความกว้างและความยาว

4. ทำไมต้องดูที่ขนาดเปลือกแบตเตอรี่


           ก็เพราะว่ามีสาเหตุมีดังนี้ไงครับ

     4.1 ขนาดประเภทของรถยนต์ เช่น รถเก๋ง รถปิคอัพ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถบัส และรถทัวร์
     4.2 พื้นที่ที่จะใส่แบตเตอรี่มีจำกัด
     4.3 ส่วนที่ไว้แบตเตอรี่ เช่น รถเก๋งญี่ปุ่นจะอยู่หน้ารถติดกับเครื่องยนต์รถยุโรปบางรุ่นวาง
           ใต้เบาะที่นั่งห้องผู้โดยสารหรือท้ายรถยนต์

5. รุ่นแบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศไทยและรุ่นแบตเตอรี่
    ที่ผลิตในต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร มีวิธีการดูอย่างไร


          แบตเตอรี่ของไทยและของต่างประเทศแตกต่างกัน ดังนี้

     5.1 ขนาดของตัวเปลือกแบตเตอรี่ และรุ่นที่เรียกกันจะไม่แตกต่างกันมาก            
            ยกเว้นแบตเตอรี่บางรุ่นที่ติดกับรถยนต์นำเข้ามาในประเทศ
     5.2 มีวิธีดูรุ่น ดังนี้ ดูจากรุ่นอักษร หรือตัวเลขที่พิมพ์ตัวนูนบนฝาเปลือกแบตเตอรี่
            ถ้าเป็นตัวเลข 6 หลักขึ้นไปจะเป็นของต่างประเทศ
             
6. วิธีการดูแลเรื่องน้ำกลั่น ทำอย่างไร ?
     
      6.1 ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
     6.2 หากระดับน้ำลดลงต่ำกว่าระดับเส้น MAX ให้เติมแต่น้ำกลั่นเพิ่มและให้เสมอเส้น MAX
     6.3 ไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำลดต่ำลงกว่าระดับเส้น MIN

7. ถ้าไม่ได้ใช้รถนานกว่า 3 อาทิตย์ ควรทำอย่างไรกับแบตเตอรี่?

     7.1 นำแบตเตอรี่อัดไฟเพิ่ม
     7.2 ถอดขั้ว [ลบ] แบตเตอรี่ออก

8. วิธีการถอด และการใส่ขั้วแบตเตอรี่

   

8.1 การถอดขั้ว -ให้ถอดสายจากขั้วลบ (-) ก่อน.2 การใส่ขั้ว -ให้ใส่สายขั้วบวก (+) ก่อน

9. วิธีการต่อสายพ่วง (สายบูสเทอร์)

 

    9.1 วิธีการต่อ -ต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ ตามลำดับจาก 1-->4
    9.2 วิธีการถอด -ถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ ตามลำดับจาก 4-->1


10. ภาพแสดงอาการแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดอายุการใช้งาน

 
 
© 2000-2008 RUNG SAENG BATTERY CO., LTD. . All rights reserved
info@rsbattery.com